Vivia, Tenuta Le Mortelle 2022 (Magnum 1500 ml)

€60,00

Jedno od najuzbudljivijih otkrića, Vivia je kupaža sorti Vermentino i Viognier, uz mali procenat sorte Ansonice: uspješan je rezultat strpljivog eksperimentisanja koje proizvelo elegantno bijelo vino koje izražava boje i ukuse obale Maremma.  Samo u njegovoj četvrtoj berbi arome bijelih bresaka, ananasa i limuna kreiraju harmonični buke dopunjen nagovještajima arome bijelog cvijeta limete.  Na nepcima je vino kremasto i mineralno, a završava sa završnim ukusom svježeg aromatičnog mediteranskog bilja i citrusnog voća.

One of our most exciting discoveries, Vivia is a blend of Vermentino, Viognier and a small percentage of Ansonica: a successful result of patient experimentation that produced an elegant white wine expressing the colours and flavours of the Maremma coastline.  Only in its fourth vintage, aromas of white peaches, pineapple and lemon create a harmonious bouquet complemented by hints of white lime blossoms.  On the palate the wine is creamy and mineral ending with a finish of fresh aromatic Mediterranean herbs and citrus fruit.